Teknologi i praksis

{ Tidligere ukesoppsummeringer | Fremdriftsplan }
Eksterne lenker merkes med: . For å vise mer informasjon om én enkelt uke, trykk på:

Har du noen spørsmål, ikke glem at du kan kontakte meg, enten via it’s learnings meldingsfunksjon eller på e-post: haopierre+tip (a) outlook.com (husk navn i emnefeltet).


Oppsummering av uke 43

NBNBNB Første utkast skal inn på fredag denne uken!

Vi fortsetter med anmeldelsen. Anmeldelsen skal leveres inn senest 26. oktober kl. 16, som et HTML-dokument. Dere laster opp dokumentet på it's learning, under «Dine webfiler» og skriver koblingen til HTML-dokumentet under innleveringen «Anmeldelse 1. utkast» på it's learning.

Slik gjør du for å finne koblingen:

Etter at du har lastet opp filene dine, finner du HTML-dokumentet i filoversikten. Trykk på filnavnet for å få frem koblingen. Koblingen ligger i adressefeltet. Trykk Ctrl+L og Ctrl+C, og send det til meg under innleveringen «Anmeldelse 1. utkast» på it's learning.

Se PowerPoint her: Gjennomgang av Codecademy (HTML/CSS)

Det vi har lært (se også uke 40 under)

Vi har lært oss hvordan vi lagrer HTML-dokumenter og hvordan filer blir lastet opp it's learning.

Det vi vil gå gjennom

- Vurderingskriterier for anmeldelse
- Eksempel på en anmeldelse

Diverse lenker

Vurderingskriterier for anmeldelse

Gode tips og råd når du skriver en anmeldelse

Eksempel på en side uten CSS (default stilisering)
...og en side med CSS (med tilpasset stilisering).

Et eksempel på en anmeldelse (HTC One). Denne har jeg skrevet selv.

Min nettside (Se også CSS til nettsiden her)

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål, så er det bare å kontakte meg via it’s learning eller på e-post: haopierre+tip (a) outlook.com

Tidligere ukesoppsummeringer

Uke 42

Uke 40

Uke 39

Uke 38

Uke 36

Uke 35

Fremdriftsplan

Se årsplan her

Sjekk hvilken uke det er nå eller sjekk kalenderen